Ffwrnais Glo Maluriedig Diwydiannol Hylosgi Glân Effeithlon


Rhannu:

Nodweddion


• Tiwb ongl glo maluriedig newydd sy'n arbed ynni ac sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd:

Y boeler tiwb ongl glo maluriedig newydd sy'n arbed ynni ac sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yw'r drydedd genhedlaeth o ffwrnais glo maluriedig diwydiannol newydd sy'n arbed ynni ac sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a ddatblygwyd ar y cyd gan Shanghai Industrial Boiler Co., Ltd., Shanghai Jiaotong University a Phrifysgol Shanghai Technoleg. Mae ganddi effeithlonrwydd uchel, diogelu'r amgylchedd, arbed ynni a math glo. Manteision fel cymhwysedd cryf.

• Nodweddion boeler:

a. Cyflenwad canolog o lo maluriedig: Mae'r glo maluriedig wedi'i grynhoi a'i gyflenwi'n unffurf gan y ffatri melino, ac mae ansawdd y glo maluriedig yn sefydlog.

b. Amgylchedd gwaith cyfeillgar: Mae'r system gyfan wedi'i chau a'i gweithredu, yn awtomatig glo, lludw crynodedig, a dim llwch.

c. Mae'r boeler yn cychwyn ac yn stopio yn syml: gellir agor a stopio'r system boeler ar unwaith, a thorrir y ffynhonnell tanio i ffwrdd am 30 eiliad i fynd i mewn i weithrediad arferol; gellir cau'r cyflenwad powdr glo i wireddu'r cau.

d. effeithlonrwydd uchel ac arbed ynni: hylosgi glo maluriedig yn ddigonol, effaith trosglwyddo gwres boeler yn dda, cyfernod gormodol aer yn fach, ac effeithlonrwydd thermol system yn uchel.

e. ystod eang o reoleiddio llwyth ac ymateb cyflym;

e. Allyriad glân: gellir dadsulfurized boeler glo maluriedig yn y ffwrnais. Mae'r llosgwr yn mabwysiadu dyluniad graddio aer tymheredd isel, mae'r maes tymheredd hylosgi yn unffurf, gan osgoi tymheredd uchel lleol, ac mae'r cynnwys SO2 a NOX a gynhyrchir gan y broses hylosgi yn isel; mae'r nwy ffliw yn cael ei dynnu mewn bag, ac mae'r crynodiad allyriadau llwch yn Isel; mae'r lludw hedfan a gesglir gan yr hidlydd bag yn cael ei ollwng trwy'r system gaeedig ar gyfer triniaeth ganolog a defnydd heb lygredd eilaidd.

dd. Trefnwch y llosgwyr yn rhesymol i wneud i'r tanwydd danio'n gyflym: mae maes aerodynamig da yn y ffwrnais i wneud llwyth gwres pob wal yn unffurf; mae angen gwneud y fflam yn llawn yn y ffwrnais a lleihau parth marw y llif aer. Hefyd osgoi'r fflam rhag rhuthro drwy'r wal ac osgoi slagio.

g. Dylai fod gan y ffwrnais gyfaint ac uchder digonol i sicrhau amser preswylio'r tanwydd yn y ffwrnais a hylosgiad cyflawn.

h. Mae'n bosibl trefnu'r arwyneb gwresogi anweddu priodol i fodloni gofynion cynhwysedd y boeler: mae tymheredd nwy ffliw allfa'r ffwrnais yn briodol i sicrhau nad yw'r wyneb sy'n derbyn gwres yn slag ac yn gweithio'n ddiogel ar y diwrnod ar ôl y sling.

ff. Mae strwythur y ffwrnais yn gryno, ac mae swm y metel a deunyddiau eraill yn fach; mae'n hawdd ei weithgynhyrchu, ei osod, ei weithredu a'i gynnal.

j. Mae cynllun y boeler yn rhesymol, ac mae gosodiad cyffredinol y boeler yn daclus ac yn gryno. Mae trefniant arwynebau gwresogi y ffwrnais a'r gynffon yn gydgysylltiedig ac yn unedig, ac mae ymddangosiad y boeler yn hardd ac yn hael. Mae'n sicrhau gweithrediad parhaus, dibynadwy a diogel y cynhyrchion a gyflenwir.

paramedrau


Capasiti boeler:
Popty stêm:75-240t / hGwresogydd dŵr:46-116MW
Paramedrau boeler:
Gwasgedd:3.82-9.8MPaTymheredd:450-540 ° C
Gwasgedd:1.25-1.6MPaTymheredd:115-150 ° C
Tanwydd boeler:AII, AIII glo bitwminaidd, glo heb lawer o fraster, ac ati.

Ymchwiliad